Menosten kylä
-   meidän Menonen

Koulusta kylätaloksi - Leader hanke

Kyläyhdistys on anonut vuodelle 2019 Pirkan Helmeltä Leader-rahoitusta Menosten Kylätalon kehittämiseksi. Hankeavustuksella on tarkoitus muuntaa koulun entinen iso luokkahuone juhlatilaksi, suojata ja uudistaa sisäänkäynnit ja rakentaa esteetön pääsy, korjata Kylätalon vanha katto sekä tehdä pintaremontti saunarakennukseen. Hanke edellyttää paljon talkootöitä, joten kaikki innokkaat talkoolaiset mukaan! 

Hanke etenee

Hankkeen puitteissa on kaadettu rakennusten lähellä olleita puita. Kattoremontti alkoi tiistaina 9.7.  klo 7 ja puoli kymmeneltä oli tien puoleinen lape jo purettu. Katto olikin melkein valmis ennen Kesäjuhlia. Kesäjuhlien jälkeen aloitetaan Kylätalon loput ulkotyöt, lipat ovien päälle ja uudet raput ja kaiteet sekä takaoven invaliuska.

Hankkeen rahoitus

Hankkeen rahoittamiseksi on saatu lainatakaus Urjalan kunnasta väliaikaiselle ja pitkäaikaiselle lainalle. 

Tiedotus

Hankkeesta, hankkeen talkoista  ja sen etenemisestä tiedotetaan näillä kotisivuilla, Facebook-sivuilla sekä Menosten Kylätiedotteessa.