Menosten kylä
-   meidän Menonen

Koulusta kylätaloksi - Leader hanke

Kyläyhdistys on anonut vuodelle 2019 Pirkan Helmeltä Leader-rahoitusta Menosten Kylätalon kehittämiseksi. Hankeavustuksella on tarkoitus muuntaa koulun entinen iso luokkahuone juhlatilaksi, suojata ja uudistaa sisäänkäynnit ja rakentaa esteetön pääsy, korjata Kylätalon vanha katto sekä tehdä pintaremontti saunarakennukseen. Hanke edellyttää paljon talkootöitä, joten kaikki innokkaat talkoolaiset mukaan! 

Hankkeen rahoittamiseksi on myös anottu takausta Urjalan kunnasta väliaikaiselle ja pitkäaikaiselle lainalle. 

Hankkeesta  ja sen etenemisestä tiedotetaan kotisivuilla, Facebook-sivuilla sekä Kylätiedotteessa.