Menosten kylä
-  meidän Menonen

Koulusta kylätaloksi - Leader hanke

Kyläyhdistys anoi vuonna 2019 Pirkan Helmeltä Leader-rahoitusta Menosten Kylätalon kehittämiseksi. Hankeavustuksella on tarkoitus muuntaa koulun entinen iso luokkahuone juhlatilaksi, suojata ja uudistaa sisäänkäynnit ja rakentaa esteetön pääsy Kylätaloon, korjata Kylätalon vanha katto sekä tehdä pintaremontti saunarakennukseen. Hanke edellyttää paljon talkootöitä, joten kaikki innokkaat talkoolaiset mukaan! 

Hanke etenee

Keväällä 2019 hankkeen puitteissa kaadettiin rakennusten lähellä olleita puita. Kattoremontti alkoi tiistaina 9.7.2019 klo 7 ja puoli kymmeneltä oli tien puoleinen lape jo purettu. Katto olikin melkein valmis ennen Kesäjuhlia 20.7.2019.  Kivijalan seinänvierustoilta poistettiin pensaat ja se sepelöitiin.  Saunan kahden huoneen seinäpinnat purettiin ja pinkopahvin alta saatiinkin esiin ihanat hirsiseinät. Saunarakennuksessa sijaitsevien kahden huoneen lattiat avattiin ja toinen jouduttiin kokonaan purkamaan ja tyhjentämään sen huonon kunnon vuoksi.

Vuoden vaihteen jälkeen aloitettiin ison luokan pintaremontti. Ison luokan paneelikatto, seinät ja pystyuunit maalattiin sekä vaihdettiin valaistus uuteen. Uusien rappujen ja lippojen rakentaminen molempiin sisäänkäynteihin aloitettiin toukokuussa koronarajoitteiden puitteissa vanhojen rappujen piikkauksella. Pääsisäänkäynnin ulko-oven alla olevaa sokkelia jouduttiin tukemaan ja tämän alta jouduttiin ulkoeteisen lattia osin purkamaan. Takasisäänkäynnin portaita purkaessa havaittiin portaiden kohdalla rakenteiden kostuminen ja hapertuminen ja ne vaihdettiin uusiin. Tämän jälkeen päästiin valamaan portaiden anturoita. Lipat ja raput ovat vielä kesken ja invaliuska on tarkoitus tulla rappujen rakentamisen yhteydessä taka-ovelle. 

Hankkeen rahoitus

Hankkeen rahoittamiseksi on saatu lainatakaus Urjalan kunnasta väliaikaiselle ja pitkäaikaiselle lainalle. 

Tiedotus

Hankkeesta, hankkeen talkoista  ja sen etenemisestä tiedotetaan näillä kotisivuilla, Facebook-sivuilla sekä Menosten Kylätiedotteessa.